Integration till Wiz

Transportsektorn i Japan har strikta regler för lastbilsförare med tung- eller farlig last. Innan föraren ska få tillgång till sin lastbilsnyckel måste föraren alkoholtestas, ta temperaturen, kontrollera blodtrycket samt svara på ett antal kontrollfrågor. All denna data ska arkiveras för att vid senare tillfälle kunna kontrollera testerna eller skriva ut hälsorapporter. 

Kontrollerna är tidskrävande och skapar mycket manuellt arbete varpå WIZ har utvecklat en hel-automatiserad lösning tillsammans med KeyRack-system för att effektivisera denna dagliga process.

Anmäla sig

Systemet som WIZ utvecklat åt sina kunder heter ”Kenco”. När föraren kommer in måste man anmäla sig närvarande i Kenco vilket görs genom att man anger sin anställningskod och via ansiktsigenkänning. 

Kontroll av föraren

Föraren guidas sedan igenom test-processen av ”Pepper-Kun” som är en receptionsrobot. Föraren måste genomföra alkohol-test, temperaturtagning, och blodtryckstest. Receptionsroboten har sedan ett antal kontrollfrågor till föraren för att kontrollera om föraren upplever yrsel, huvudvärk, hur föraren sovit m.m. 

Vid godkänt resultat avslutar sedan receptionsroboten med att fråga föraren kring ens arbetsorder, för att kunna kontrollera vilken nyckel föraren behöver, och skriver sedan ut en engångskod till föraren som sedan kan användas i KeyRack system för tillgång till nyckeln. Om det ej finns någon arbetsorder anmäler föraren registreringsnumret på det fordon man önskar och access till KeyRack-systemet skapas. 

KeyWin6 integration

Systemet Kenco hanterar alla användare och hälsodata men för att kunna ge förarna tillgång till rätt nyckel har WIZ gjort en integration mellan Kenco och KeyWin6 där man skickar in data för användaren och vilken nyckel som behövs för att skapa en access. När nyckel är återlämnad efter utfört uppdrag tas accessen bort mellan användare och nyckel och föraren måste åter anmäla sig i Kenco och genomgå testerna via receptionsroboten.

Automatiseringen av kontrollprocess skapar en ökad trygghet för WIZ kunder och har samtidigt som man effektiviserat processen sparat mycket tid för både föraren och kontrollanten.

Har du frågor?

Är du intresserad av integrationen? Fyller du i formuläret så tar vi snarast kontakt med dig.