Intelligenta nyckelhanteringssystem utifrån dina behov

Att hantera nycklar är en process som kräver både ordning, noggrannhet och ett säkerhetstänk. Genom vårt nyckelhanteringssystem får du en systematiserad kontroll på dina nycklar och samtidigt en flexibilitet som gör att nyckelhanteringen kan växa i takt med dina behov.  

Systematisk nyckelhantering

Med vårt system för nyckelhantering kan du tilldela behörigheter för specifika användare, grupper och tidsperioder. Dessutom får du notiser om någon av nycklarna inte har kommit tillbaka på utsatt tid. Informationen lagras och administreras i vår mjukvara KeyWin, en IoT-tjänst som använder molnet och ger en smidig överblick över dina nycklar och din nyckelhantering. Trots den avancerade, moderna och säkra tekniken bakom våra lösningar är enkelhet alltid ledordet. 

Skalbart nyckelsystem

Nyckelhanteringssystemen går att anpassa helt efter dina behov, det spelar ingen roll om det är 25 nycklar eller 2500 nycklar som du hanterar i din organisation och inom ditt system. Vi har en lösning för att hantera dina nycklar och det går alltid att använda KeyWin-mjukvaran för att administrera hanteringen. Genom ett nyckelsystem ökar spårbarheten för din organisations nycklar och du kan bygga ut dina KeyRack nyckellister eller nyckelskåp med fler luckor eller nyckelkrokar i takt med att din verksamhet växer och era behov ökar. KeyWin är mjukvaran som förenklar er vardag på ett flexibelt och överskådligt sätt. Ni får kontroll och styrning av er nyckelhantering samtidigt som programmet är användarvänligt och mycket enkelt att administrera. 

Nyckelkvittens i olika typer av verksamheter

Nyckelkvittens på ett säkerhetsföretag 

En viktig del i att hantera säkerhet innebär också hantering av nycklar, genom att ha ordning och reda på nycklarna underlättar man också övervakning och kan korta ledtiderna i skarpa situationer. Med ett elektroniskt nyckelhanteringssystem kan ni optimera och kostnadseffektivisera hanteringen av kunders nycklar, oavsett om förvaringen finns utplacerad hos era kunder eller i era egna lokaler. 


Under ett pass behöver väktare kvittera ut många nycklar för att kunna genomföra sina övervakningsronder. När ett säkerhetsföretag hanterar mängder av nycklar manuellt blir processen långsam och svåröverblickad, vilket gör att det också tar upp onödiga resurser. Använder man i stället ett intelligent nyckelhanteringssystem får man en enkel överblick som kräver minimal handpåläggning. Dessutom loggas information kring specifika nycklar och användare och därför är det enkelt att ta reda på vem som hanterat en nyckel senast om den mot förmodan skulle försvinna. 
Eftersom övervakning och säkerhet innebär både planerade rundor och mer akuta situationer är det viktigt att också kunna kvittera ut rätt nyckel snabbt, spårbart och enkelt för att snabbt kunna vara på plats. Våra nyckelsystem gör det möjligt. 

Nyckelkvittens inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg är arbetstempot ofta högt och det är mycket människor i rörelse. Personalens främsta fokus behöver alltid vara patienterna, samtidigt är trygghet och säkerhet av högsta vikt. Därför är det i den här typen av verksamhet viktigt att nyckelhantering och nyckelkvittens alltid är under kontroll. Med hjälp av nyckelhanteringssystem ökar kontrollen över verksamhetens nycklar och lokaler. Systemet går också att anpassa utefter verksamhetens behov och skapar värde oavsett om det berör ett mindre trygghetsboende eller ett sjukhus med upp till flera tusen nyckelpositioner. Vi erbjuder en lösning för er verksamhet oavsett storlek. 

Nyckelkvittens hos en bilhandlare

Du som kund kliver in i en bilhandel med en tanke om att titta närmare på några olika bilar för att skapa dig en uppfattning om vilken typ av bil och modell du är ute efter. På plats behöver du få kontakt med en säljare för att kunna gå igenom och titta närmare på bilarnas insida. Vill du dessutom provköra bilen så behöver du kunna kvittera ut nycklarna. Från bilhandlarens sida behövs därför ordning och reda och en systematisk överblick över nycklarna som behöver hanteras, allt för att fokus alltid ska ligga på dig som kund. 

En bilhandel behöver hantera mängder av nycklar varje dag. Dels handlar det om nycklar till bilar som står i en försäljningshall som potentiella köpare vill inspektera, provsitta och provköra. Dels handlar det om de kunder som lämnar in sina bilar till verkstadsdelen av en bilhandel för service, reparation och rekond. 

Den här stora omsättningen av nycklar kräver att man har ett system på plats som underlättar hanteringen och minskar handpåläggningen och som gör att kundens upplevelse alltid blir första fokus. Ett nyckelsystem är en perfekt lösning för att systematisera och därmed också effektivisera hanteringen av nycklar i en bilhandel. 

Nyckelkvittens på hotell

Oavsett storlek på hotell är det alltid gästernas upplevelse som ligger i fokus. Praktiska detaljer ska skötas och flyta på, helst utan att kunderna märker det. Att personalen behöver ha tillgång till många olika utrymmen under dagen är nog inget som gästerna reflekterar över, men för att städning ska skötas, sängkläder och badlakan ska vara tvättade och maten i restaurangen ska hamna på bordet krävs en apparat i bakgrunden. Till dessa utrymmen krävs olika nycklar och för att hålla ordning på dessa kan ett nyckelsystem vara den perfekta lösningen för en hotellverksamhet. Oavsett om det handlar om att personalen ska kvittera ut nycklar till olika utrymmen eller att gästerna ska få tillgång till sina rumsnycklar så är det viktigt att varje nyckel finns på plats när den behövs så att verksamheten kan flyta på, enkelt, snabbt och effektivt. 

Läs mer om våra smidiga lösningar för nyckelhantering under fliken ”Produkter”.