Flexibla förvaringsskåp med enorma variationsmöjligheter

Våra ValueBox-lösningar ger dig möjlighet att förvara värdefulla objekt i enskilda fack och bestämma vem eller vilka i personalen som har tillgång till olika specifika fack och de objekt som förvaras där. Det här ger dig ett förvaringssystem som ger dig full kontroll och överblick på era värdesaker. Våra lösningar är flexibla och kan anpassas efter just era behov, gemensamt för dem är att de bidrar till att skapa ordning och reda i verksamheten. 

Förvaringsskåp eller förvaringssystem? 

Ibland räcker det inte bara med ett förvaringsskåp utan det krävs ett förvaringssystem för att tillgodose din organisations behov kring förvaring, oavsett om det handlar om kontorsförvaring, dokumentförvaring eller personalskåp. Våra ValueBox förvaringssystem är ett smart system för olika typer av värdesakshantering som passar för en mängd olika typer av organisationer i olika branscher. Några exempel på verksamheter där våra lösningar fungerar bra är till exempel butiker, banker, apotek och hos polisen.

Vi erbjuder förvaringsskåp och värdeskåp i olika storlekar och kombinationer och hjälper till att skräddarsy en lösning för att tillgodose era behov. 

Kontorsförvaring 

Arbetar ni med känsliga uppgifter eller dyrbar utrustning som behöver förvaras när den inte används under arbetsdagen och efter arbetstid? Med våra kontorsförvaringar ValueBox erbjuder vi objekthantering och förvaring. Genom ValueBox ansluten till vår programvara KeyWin ser ni till att rätt person alltid har möjlighet att förvara sina tillhörigheter och ni får en enkel överblick över och kan administrera vem som ska ha tillgång till vilka specifika fack under arbetsdagen. 

Dokumentförvaring

Hanterar din organisation känsliga uppgifter och behöver en lösning för förvaring av era viktiga dokument? Då kan våra ValueBox vara lösningen för er. Varje person som ska ha tillgång till specifika fack får en pinkod som innebär att du har kontroll över vem som har tillgång till vilka dokument. I systemet får du också tillgång till historik kring vilka som öppnat det specifika facket. Detta ger en bra överblick och full kontroll på er dokumentförvaring.

Personalskåp

Är er arbetsplats en öppen plats där personer som inte tillhör er verksamhet rör sig? Då kan det vara viktigt att dina medarbetare har tillgång till personalskåp där de kan lämna sina personliga saker under arbetsdagen för att de ska känna sig trygga på jobbet. 

Kanske är ditt företag en detaljhandel eller butik som får många leveranser, tar hjälp av entreprenörer för olika typer av tjänster och har ni kanske kunder som är ibland råkar vara nyfikna även på personalutrymmet? För att din personal ska ha en plats att förvara sina värdesaker på kan ett personalskåp vara en värdefull investering som gör att din personal känner sig tryggare under arbetsdagen. 

Är ni en organisation med ett aktivitetsbaserat kontor? Att inte ha fasta arbetsplatser för personalen innebär stor flexibilitet under dagen. Men det innebär också att man behöver ha någon form av förvaringsskåp där personalen kan låsa in sina värdesaker under dagen samt datorer och arbetsredskap när dagen är slut. För detta kan vårt ValueBox-system vara en perfekt lösning. Med våra värdeskåp får ni en användarvänlig lösning där varje medarbetare får tillgång till ett fack där de kan förvara sina tillhörigheter både under och efter arbetsdagen. 

Läs mer om våra förvaringsskåp och lösningar under fliken ”Produkter”.